Jak ściągać?

Schemat sali

         Autoryzowana uwaga wykładowcy Wytrzymałości Materiałów w Politechnice Krakowskiej, wypowiedziana po przeczytaniu zawartości tej strony: "Bardzo dobrze jest siedzieć w pierwszym rzędzie w audytorium, tam da się dużo ściągnąć". Dziękuje za zainteresowanie i własną inwencje, a przede wszystkim za realizowanie moich postulatów nauki ze zrozumieniem.

         Ogólnie ustawienie ławek i przedmiotów w przeciętnej klasie można przedstawić następującym schematem:

Tu jest schemat klasy         Być może ławki w narysowanej klasie nie są ustawione zbyt równo, ale zobrazowane jest doskonale ich ustawienie. Czasami zdarza się, że w niektórych klasach połączone są 2 rzędy ławek, wejście znajduje się w innym miejscu, itp. - wtedy metody opisane niżej należy zaadaptować do otaczających Cię warunków.          Przejdźmy zatem do rzeczy :).
- W górnej części rysunku widzisz 3 prostokąty: środkowy - jak się zapewne domyślasz - jest to tablica, zaś dwa pozostałe to kalendarze, plakaty, itp.
- Ławka oznaczona literą "N" to biurko nauczyciela.
- Z tyłu umieszczone są szafki, półki, w czasie świąt - choinka (lub koło tablicy).
         Istotna jest też znajomość miejsc, w których nauczyciel najczęściej przebywa. Z własnego doświadczenia wiem, że nauczyciel przebywa najczęściej między swoim biurkiem, w punkcie znajdującym się między miejscami: 3, 4, 9 oraz 6, a także z tyłu klasy. Wiedz, że każdy nauczyciel preferuje któreś z tych miejsc więc należy przewidywać, gdzie na sprawdzianie będzie najczęściej stał (i przygotować odpowiednie rodzaje ściąg).
1. Miejsce w rogu, jest jednym z miejsc o najmniejszym ryzyku złapania. Można stąd ściągać na niemal wszystkie sposoby, miejsce daje ściągaczom wielkie pole do popisu; szczególnie skuteczny jest tu ściąga pisana na kalendarzu, plakacie lub ścianie.
2. Miejsce pozornie nieprzydatne do ściągania; w rzeczywistości jest dokłądnie odwrotnie. Nie powinno się tu ściągać jedynie ze ściany i ręki. Dobrze działa tu tablica, nietrudno jest podłożyć gotowca lub ściągać z prostokątu.
3. Miejsce niemal analogiczne do opisanego powyżej, jednak budzi wśród pilnującego jeszcze mniejsze podejrzenia. Gdy nauczyciel stoi przed ławką 3, to niezastąpiona może tu się okazać ściąga "rulon", "podeszwa", "ławka" oraz pomoc kolegi, jednak nie zalecam w takim przypadku podkłądania gotowców i ściągania z prostokątu / kwadratu.
4. Miejsce ustępuje przydatnością do ściągania tylko miejscu "1". Jeżeli nauczyciel chodzi po klasie, lub co lepsze - stoi z tyłu, to można łatwo ściągnąć używając każdej ściągi. Jeżeli pilnujący stanie przed ławką "3,4", to należy stosować zalecenia do miejsca "3".
5. - to rząd miejsc pod ścianą z zewnętrznych rzędów ławek. Do ściągania są dobre, jednak pilnujący przeważnie zwracają uwagę na osoby w nich siedzące. Skuteczny jest zarówno niezawodny "prostokąt", jak i "hi-tech", "ściana", czy "ręka".
6. - to rząd miejsc z zewnętrznych rzędów ławek, lecz tych narażonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo (złapanie). Ściąganie z nich jest trudniejsze niż w wyżej opisanych, jednak "prostokąt" i "kwadrat" praktycznie zawsze skutkują.
7. Miejsca z tyłu klasy, przy ścianie. Należą do najskuteczniejszych miejsc do ściągania w klasie. Z "1" i "4" przegrywają tylko tym, że budzą większe podejrzenia. Ponadto nawet nauczyciel stojący z tyłu klasy nie stanowi większego zagrożenia dla wszelkich typów ściąg.
8. Miejsca po wewnętrznej stronie klasy, w ostatnich ławkach zewnętrznych rzędów (dziwnie brzmi). Tu sytuacja zależy od sprytu nauczyciela. Jeżeli jest przebiegły, stanie z tyłu (co spali Twoją pozycję, jednak da pole do popisu "1", "2", "3", "4" oraz "9"). W większości przypadków miejsce to jest jednak równie skuteczne jak "7".
9. Miejsca tuż przed biurkiem nauczyciela. W tym wypadku skuteczność jest 50 - procentowa (albo nauczyciel stoi z przodu - wtedy klapa, albo stoi z tyłu - wtedy jest dobrze ;p).
10. Miejsca w centralnej części klasy - są ogólnie nieprzydatne, gdyż widoczne z każdego punktu, w którym stoi nauczyciel. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której nauczyciel siedzi przy biurku, a zasłania Cię dwóch wysokich kolegów z ławki 9 :).
11. Miejsca w środkowym rzędzie w ostatniej ławce. Należy stosować instrukcje do "8".

PowrótMenuDalej